?משלמים הרבה כסף על ביטוחים

 !בבנבנישתי פתרונות ביטוח" תמצאו פתרון" 

.בדיקה תיק ביטוח מקיפה ע"י סוכן ביטוח מורשה 

מניעת כפילות בתיק הביטוח

ריכוז הביטוחים במקום אחד

ייצוג מול כל חברות הביטוח

הוזלה של התשלום החודשי

התאמה לצורכי המשפחה בהתאם לשינוי קופות החולים

יתרונות השירות

איתור כפל ועודף ביטוחים 

  •  סימולטור מתקדם להשוואת  מחירי הביטוח

    • חיסכון כספי מיידי בתשלום החודשי

      • קבלת דוח ביטוח מפורט