פוליסת חיסכון

אפשרית במגוון מסלולי השקעה לבחירת החוסך ותנאי הפוליסה מאפשרים מעבר חופשי בין מסלול למסלול בכל עת וללא עלויות.

דמי ניהול קבועים וידועים מראש ללא כל עמלות נוספות.

אין דמי משמרת ואין עמלות קניה ומכירה.

יש לשאוף לדמי הניהול הטובים ביותר הנעים בסביבות 0.8% בשנה.

הטבות מיסוי - תשלום מס ריווחי הון מתבצע רק בעת פידיון הפוליסה, כלומר משיכת הכספים בפועל.

שמעון בנבנישתי