top of page
פרישה לגמלאות, חסכונות בגיל הפרישה

איך להיערך בצורה מיטבית לחיים בפנסיה?
היציאה לגמלאות מפגישה אותנו עם דילמות והחלטות משמעותיות במגוון תחומי החיים: התעסוקתי

הכלכלי, החברתי ועוד. אחד האתגרים המרכזיים בעת הזו הוא כיצד להיערך בצורה נכונה ומושכלת
עתיד הכלכלי 
בשנות הפנסיה. כאן מתעוררת השאלה האם ואיך החסכונות שצברנו עשויים לספק לנו רמת חיים

נאותה גם אחרי הפרישה. זו שאלה שמצריכה ידע ומומחיות של אנשי מקצוע בתחום הפרישה.

בשביל זה אנחנו כאן.

איך אנחנו מסייעים ללקוחות במעמד הפרישה?

 

אנו מציעים לאוכלוסיית הפורשים סל של שירותים ופתרונות תחת קורת גג אחד

■ ארגון וסדר בחסכונות לגיל הפרישה

■ מקסום הקצבאות והחסכונות לשנות הפנסיה באמצעות ניצול הטבות מס

■ מימוש וניצול זכויות בתוכניות קיימות

■ תכנון והתאמה אישית של מסלול הפרישה על פי הצרכים והעדפות של הפורש

■ מתן פתרונות ייחודיים לאוכלוסיית הפורשים: איחוד וניהול צבירות תחת תכנית אחת פתרונות עבור יורשים ומוטבים ועוד

■ ליווי והכוונה אישיים לפורשים ובני זוגם

מה מרוויחים הלקוחות בעבודה משותפת עם בנבנישתי תכנון פנסיוני?

■ קבלת שירות חיוני ויקר ערך בתכנון הפרישה ובפרישה עצמה

■ מיצוי זכויות בתוכניות קיימות והתאמה אישית של מסלול הפרישה לפי צרכיהם

■ ביטחון ושקט נפשי לקראת שנות הפנסיה

■ הכנה כלכלית מיטבית לחיים בפנסיה

לפרישה בראש שקט צרו קשר

bottom of page