top of page
פתרונות פיננסי מקצועי

פתרונות פנסיוניים

"שום דבר לא ידוע, לא שנה, לא שבוע.."

כשאנחנו צעירים, הזמן הוא לא מרכיב בחישובים הכלכליים שלנו. למעשה אצל רוב הציבור מילים כמו "פנסיוני" ו"פנסיה" מתקשרות לזמן הפרישה. והמחשבה שעוברת אצל רבים היא ש"יש עוד זמן, נשבור את הראש כשנגיע לגשר". בפועל, המצב הוא כמובן אחר לגמרי. פתרונות פנסיונים מספקים רשת כלכלית רחבה לעתיד וככל שנתחיל לחסוך בגיל צעיר יותר, רשת הביטחון תהיה רחבה יותר!

 

מהו חיסכון פנסיוני?

חיסכון פנסיוני הוא חיסכון לטווח ארוך המורכב ממגוון פתרונות כגון: קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות. השינויים במשק הפנסיוני בשנים האחרונות גרמו לכך שרבים לא יודעים מהו למעשה חיסכון פנסיוני "טוב". על כן קיימת חשיבות בקיום שיחת תכנון פנסיונית לשם הכרת אפיקי החיסכון השונים והיתרונות והחסרונות של כל מוצר, וזאת כדי לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר לגבי המוצרים בהם ייחסכו הכספים לאורך השנים. 

 

למה חשוב לחסוך לפנסיה?

החיסכון הפנסיוני הוא נכס חשוב ומשמעותי הנצבר במהלך חיינו. מטרת החיסכון הינה לאפשר רמת חיים סבירה החל מגיל הפרישה כמו גם התמודדות עם סיכוני החיים (מוות, נכות). לכן נדרש תכנון מוקדם ומעקב לאורך כל שנות העבודה והחיסכון.

המשמעות של העדר פנסיה היא, שאנשים רבים שעבדו כל חייהם נאלצים להסתפק לעת זקנה  בהכנסה ברמה של קו העוני. מקור פרנסתם היחיד הוא קצבת הזקנה מאת הביטוח הלאומי, וללא פנסיה הם נאלצים אף לבקש השלמת הכנסה מהמדינה (מכוח חוק הבטחת הכנסה).

 

החיסכון הפנסיוני האישי – בידיכם!

בעבר הפתרונות הפנסיונים של העובדים הוכתבו על ידי המעסיק, כך גם המדיניות הפנסיונית. בעקבות שינויים בחקיקה בשנים האחרונות עבר הכוח לידי המבוטח עצמו.

כיום יכול המבוטח להחליט על הרכב הפתרון הפנסיוני שלו ולהתאימו לצרכיו האישיים.

"בנבנישתי סוכנות ביטוח" מציגה מגוון פתרונות פנסיונים שיבטיחו את עתידכם ואת עתיד משפחתכם באמצעות התנהלות חכמה, התאמה לצרכים האישיים ובדיקה מתמדת של התכניות השונות.

bottom of page