top of page
פוליסת חסכון

גמל ופנסיה - מה ההבדלים ואיך לבחור את התוכנית המתאימה לך
 

קרן פנסיה  וקופת גמל לתגמולים הם מוצרי חיסכון פנסיוני לגיל פרישה, אליהם ניתן לבצע הפקדות במסגרת מקום העבודה, הפקדת עובד/מעסיק, או הפקדות במעמד עצמאי. בשני המוצרים החיסכון הוא לקצבה, כאשר יהיה ניתן לקבל את הכספים כקצבה בלבד וזאת החל מגיל 60.

במאמר זה ננסה להאיר על ההבדלים המהותיים בין 2 התוכניות השונות. 

אנו נבחן את ההבדלים העיקריים בין קרן פנסיה לקופת גמל במספר הביטים,

1. המבנה המשפטי של התוכניות.

2. כיסוי ביטוחי.

3. אפשרות מימוש הכספים הצבורים.

4. מסלולי השקעה.

5. דמי ניהול.

6. הורשה.

 

מבנה משפטי 

קרן פנסיה - מתנהלת על פי כללים שכתובים בתקנון של הקופה, אשר ניתנים לשינוי במהלך השנים.
קרן פנסיה כל החברים בקופה ערבים זה לזה על מנת למנוע גרעון כספי לקרן.
קופת גמל - קופה פנסיונית על שם העמית, שבו מפקידים לחיסכון לפרישה. הקופה הינה אישית על שם העמית, שבאת ההצטרפות נקבע התנאים בניהול הקופה (דמי ניהול , מסלול השקעה וכו). בקופת גמל לתגמולים אין ערבות הדדית, ואין מצב של איזון אקטוארי חיובי/שללי. 
ניוד בין תוכניות - קרן פנסיה כמו קופת גמל לתגמולים ניתן לנייד בין הגופים המנהלים השונים ולשמור על הוותק של התוכנית.

 

כיסוי ביטוחי 

קרן פנסיה - כוללת בתוכה 2 כיסויי ביטוח חשובים, נכות ושאירים. בנכות, קרן הפנסיה תשלם לעמית עד 75% מהשכר המבוטח.
פנסיית שאירים - חס וחליליה במקרה פטירה קרן הפנסיה תשלם לאלמנה לכול ימי חייה קצבת שאירים של 60% מהשכר הקובע של בן זוגה בקרן הפנסיה. במידה ויש ילדים מתחת לגיל 21 גם הילדים זכאים לפנסיית שאירים של 40% מהשכר הקובע.

בנוסף במקרה של בן מוגבל  קיים בכל קרנות הפנסיה המקיפות כיסוי שארים לכל ימי חייו והוא מתייחס לילד שהנכות שלו הוכרה לאחר ההצטרפות לקרן הפנסיה. 

בקופת גמל - לא קיים כיסוי ביטוחי לנכות ושאירים. במקרה פטירה ברוב המקרים המוטבים יקבלו את הכסף שנצבר כסכום חד פעמי. במקרים רבים מבוטח שמפקיד לקופת גמל לתגמולים ופיצויים ולא לקרן פנסיה רוכש בעצמו כיסוי לנכות  ומוות. גובה הכיסוי בדרך כלל נגזרת מהכנסתו החודשית.

 

 אפשרות מימוש הכספים הצבורים 

כספים המופקדים בקרן הפנסיה במעמד שכיר מתחלקים לכספי פיצויים ולכספי תגמולים. המטרה הסופית של חיסכון בקרן פנסיה היא לצבור סכום מספיק גבוה שיעניק  לעמית המבוטח קצבה חודשית ראויה בפרישה לגמלאות. כספי פיצויים - ניתן למשוך עד תקרת הפטור (13,310 שח לכל שנת עבודה).

קופת גמל -  החיסכון הנצבר בקופת גמל לקצבה לשכירים מורכב בדרך כלל מפיצויים ותגמולים. כללי המשיכה של רכיב הפיצויים זהים לקרן הפנסיה וניתן למשוך על פי תקרת הפטור בסיום העסקה אצל המעביד האחרון. כספי התגמולים מתחלקים הרבה פעמים לכספים הוניים (הפקדות עד שנת 2008), וכספים קצבתיים. הפקדות לקופת גמל עד שנת 2008 נחשבים כספיים הוניים שניתן למשיכה ללא מס החל מגיל 60. כספים שהופקדו בקופה לאחר שנת 2008 הינם כספים קצבתיים שניתן למשוך רק בפרישה לגמלאות.
 

מסלולי השקעה 

קרן פנסיה - קיים מגוון מסלולי השקעה , החל ממסלול שקלי ועד 100% מניות .החל משנת 2017 האוצר קבע מסלולי השקעה תלוי גיל , שמתאים את החשיפה לשוק המניות בהתאם לגיל העמית. בררת המחדל בהצטרפות לקרן פנסיה הוא מסלול תלוי גיל. 30% מההשקעות בקרן הפנסיה מושקע באגרות חוב מבטיחות תשואה של ממשלת ישראל, מה שמקנה לעמיתים כרית ביטחון של תשואה מובטחת על 30% מהכספים הצבורים

קופת גמל - כמו בקרן הפנסיה, מגוון מסלולי השקעה לבחירה, ניתן לפזר במספר מסלולים בו זמנית על פי רצון העמית. השוני היחיד שבקופת גמל אין אגרות חוב מבטיחות תשואה, לכן חלק גדול מאנשי המקצוע רואים בזה חיסרון בטווח הארוך.
 

דמי ניהול 

דמי הניהול הרשמיים של קרן פנסיה זה 0.5% מצבירה ו 6% מהפקדה. בפועל דמי הניהול הרבה יותר נמוכים, וניתן לקבל דמי ניהול של 0.1% מצבירה ו 1.5% מהפקדה. הרבה פעמים תלוי בסך הצבירה הקיים, ובגובה ההפקדה השוטפת.

קופות גמל - דמי הניהול בקופות הגמל לפי התעריף הרשמי הינו 1.2% מצבירה ו 4% מהפקדה. בפועל דמי הניהול נמוכים יותר ונעים סביב 0.6 - 0.7 אחוז לשנה ללא דמי ניהול מהפקדה. גם כאן במידה ויש צבירה כספית גבוהה בקופת הגמל ניתן לבקש הטבות בדמי ניהול.

הורשה

קרן פנסיה - כספים הנצברים בקרן ניתנים להורשה לבן בת הזוג, ילדים או יורשים חוקיים.  ברירת המחדל היא תשלום לשארים של הנפטר כפי שהוגדרו בתקנון הקרן בדרך של קצבה חודשית. אם אין שארים כאלו, תעביר קרן הפנסיה את כספי החיסכון כתשלום חד פעמי למוטבים שקבע החוסך כשהיה בחיים. אם הוא לא קבע מוטבים, ילך הכסף ליורשים על פי הצוואה או על פי דין. כספי הפיצויים יועברו ליורשיו על פי הצוואה או על פי דין.

קופת גמל - נקבעים מוטבים על ידי העמית. כספי הפיצויים שייכים ליורשים החוקיים, ואילו כספי התגמולים הצבורים ניתן להוריש לפי רצון המוריש. 

 

לסיכום = כאשר באים לבחון את ההצטרפות למוצר פנסיוני , חשוב ביותר להתאים את החיסכון על פי מספר מאפיינים של העמית כגון:
גיל, רווק/נשוי/גרוש, מצב בראותי,  ילדים/ללא ילדים,  שכר וכו.

לסיום חשוב לזכור: אין מה יותר טוב, יש מה יותר מתאים

לקבלת פרטים נוספים מוזמנים לדבר איתי.

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ במוצר פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או יעוץ במוצר פיננסי ו/או שיווק פיננסי ו/או ייעוץ מס/ ו/או יעוץ פיננסי ו/או יעוץ משפטי ו/או יעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

bottom of page