top of page
Air Battle
Air Battle

זכויות ביטוחיות ופנסיוניות בזמן מלחמה

מציאות של מלחמה או פעילות טרור בישראל לצערנו מהווה חלק מהחיים במדינת ישראל. המציאות הזו מעלה לא מעט שאלות מורכבות לגבי הזכויות שמגיע לנו המבוטחים במקרה של נכות/מוות ממלחמה או מעשה טרור.

 

קרן פנסיה בזמן מלחמה:

 

1. שאיריו של נפטר (בן/ת זוג, ידועה בציבור וילדים עד גיל 21 ) יקבלו פנסיית שארים כמוגדר בחוק: 60% מהשכר הקובע לאלמן/ה לכל ימי חייהם, ולא פחות מ 240 קצבאות. יתומים זכאים לקבל 40% מהשכר הקובע עד הגיעם לגיל 21. העובדה שמקרה המוות אירע בזמן מלחמה אינה פוגעת בזכויות השאירים, גם אם במקביל יקבלו פיצוי כספי חד פעמי או תשלום חודשי שוטף מכל גורם אחר.

 

2. רווקים שוויתרו על הכיסוי לשאירים חשוב מאוד לעדכן את קרן הפנסיה בשינוי הסטאטוס. לפי התקנון, אם טרם חלפו 3 חודשים מיום הנישואים (או מלידת ילד) האלמנים והיתומים עדיין זכאים לפנסיית שארים, למרות שהקרן לא עודכנה.

 

3. כיסוי פנסיית נכות – קרן הפנסיה תקזז מהפיצוי אשר לו זכאי העמית , כל תשלום או פיצוי אחר שהוא יקבל מגורמים מפצים אחרים – אולם תשלם בכל מקרה לא פחות מ 25%.

 

קרן פנסיה וותיקה

 

1. תקנוני קרנות פנסיה וותיקות קובעות שפנסיית השארים שתשלם הקרן, תקזז כל סכום שהשאירים של נרצח או נופל יקבלו מגורמים מפיצים אחרים, כגון חוק משפחות חיילים שנספו במערכה, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ועוד. אם הפיצוי שהשאירים מקבלים ממקור מפצה אחר גבוה מפנסיית השאירים שהיו זכאים לקבל מהקרן, הקרן הוותיקה תשלם להם את החסכון הצבור בקרן כסכום חד פעמי.

 

2. כיסוי פנסיית נכות בקרן פנסיה וותיקה – במקרה כזה, הקרן תקזז מהפיצוי אשר לו זכאי העמית, כל תשלום או פיצוי אחר שיקבל מגורמים מפצים אחרים.

 

פוליסת ביטוח מנהלים

 

​1. הכיסוי הביטוחי למקרה מוות הקיים בפוליסה זאת, ישולם ללא קשר לכל פיצוי אחר שיקבלו המוטבים.

 

2. צבירת הפיצויים ישולמו לשאירים, ויתרת סכום הביטוח ישולם למוטבים שאותם מינה המבוטח שנרצח או נפל. במידה ולא מינה מוטבים , הסכום ישולם ליורשיו החוקיים כהגדרתם בחוק הירושה.

 

​3. אובדן כושר עבודה בפוליסת ביטוח – קיימות פוליסות שונות בהגדרה ובהיקף שלהן, שמכסות מקרה של אובדן כושר עבודה. כך או כך , קיים בתנאי הפוליסה קיזוז מהפיצוי שזו תשלם, במקרה של פיצוי מגורם אחר. אולם, בפוליסות מאוגוסט 2017 הפוליסה תשלם לא פחות מ 30% מהשכר המבוטח גם במקרה של פיצוי מלא שיקבל המבוטח מגורם אחר.

 

פוליסת ביטוח חיים

 

הכיסוי הביטוחי למקרה מוות הקיים בפוליסה זו , ישולם ללא קשר לכל פיצוי אחר שיקבלו המוטבים או היורשים. מומלץ לבדוק מי המוטבים המוגדרים בפוליסה ולוודא שהם עדכניים ותואמים את רצון המבוטח.

אנו עומדים לרשותכם מוזמנים ליצור קשר ולקבל חוות דעת מקצועית ללא עלות.

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ במוצר פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או יעוץ במוצר פיננסי ו/או שיווק פיננסי ו/או ייעוץ מס/ ו/או יעוץ פיננסי ו/או יעוץ משפטי ו/או יעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.​​

bottom of page